Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh là gì ?

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh là gì ?

Quá trình đối sánh quảng cáo với các trang web có liên quan trong Mạng hiển thị bằng cách sử dụng từ khóa hoặc chủ đề của bạn, trong số các yếu tố khác.

  • Dưới đây là cách quá trình này hoạt động: Hệ thống của Google phân tích nội dung của từng trang web để xác định chủ đề trung tâm, sau đó được đối sánh với quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng từ khóa, lựa chọn chủ đề, ngôn ngữ và nhắm mục tiêu theo vị trí của bạn, lịch sử duyệt web gần đây của khách truy cập và các yếu tố khác.
  • Google Ads sử dụng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh khi nhóm quảng cáo có từ khóa hoặc chủ đề và chiến dịch của nhóm quảng cáo được đặt để hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị.