Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Nhắm mục tiêu theo vị trí là gì ?

Nhắm mục tiêu theo vị trí là gì ?

Một tùy chọn cài đặt cho phép bạn chọn các vị trí mục tiêu để tiếp cận khách hàng. Hãy tìm hiểu cách nhắm mục tiêu quảng cáo theo các vị trí địa lý.

  • Phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí cho phép bạn chọn các vị trí cụ thể mà bạn muốn hiển thị quảng cáo. 
  • Theo mặc định, quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho những người đang ở, thường xuyên ở (hoặc những người đã thể hiện sự quan tâm đến) các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn. Ví dụ: nếu bạn sở hữu một tiệm bánh ở Paris và chọn Paris làm vị trí được nhắm mục tiêu, thì quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho những người thường trú/tạm trú ở Paris hoặc cho những người thể hiện sự quan tâm đến các tiệm bánh ở Paris (hiện tại hoặc trước đây). Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các tùy chọn vị trí khác để giới hạn các loại vị trí mà bạn nhắm mục tiêu
  • Đối với hầu hết các loại chiến dịch, bạn có thể chọn vị trí để quảng cáo của mình hiển thị. Ví dụ: bạn có thể chọn toàn bộ quốc gia, các khu vực trong một quốc gia (như thành phố hoặc vùng lãnh thổ) và thậm chí là bán kính xung quanh một vị trí. Bạn cũng có thể chọn vị trí của mình trên Google Doanh nghiệp của tôi. Google Ads cũng có thể đề xuất các vị trí liên quan mà bạn có thể chọn để nhắm mục tiêu dựa trên các tùy chọn cài đặt hiện tại của bạn.
  • Bạn cũng có thể chọn vị trí để loại trừ trong chiến dịch nếu không muốn quảng cáo của bạn xuất hiện ở các khu vực cụ thể.
  • Đối với chiến dịch Quảng cáo khách sạn (thường dành cho đối tượng là khách du lịch), bạn chỉ có thể nhắm mục tiêu và loại trừ theo quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. 
  • Phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo tại những khu vực mà bạn sẽ tìm thấy những khách hàng phù hợp, nhờ đó có thể giúp bạn tăng lợi nhuận. 

Lưu ý
Phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí dựa trên nhiều tín hiệu khác nhau (bao gồm tùy chọn cài đặt, thiết bị và hành vi của người dùng trên nền tảng của Google) và là nỗ lực của Google để phân phát quảng cáo đến những người dùng phù hợp với tùy chọn cài đặt vị trí của bạn. Do các tín hiệu này khác nhau, nên chúng tôi không thể đảm bảo độ chính xác 100% trong mọi tình huống. Như thường lệ, bạn nên kiểm tra các chỉ số về hiệu quả hoạt động tổng thể để giúp đảm bảo các tùy chọn cài đặt đáp ứng các mục tiêu quảng cáo của bạn và thay đổi các tùy chọn cài đặt đó cho phù hợp.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ