Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Nhóm chiến dịch là gì ?

Nhóm chiến dịch là gì ?

Một nhóm chiến dịch có chung chỉ báo hiệu suất chính. Nhóm chiến dịch giúp bạn theo dõi hiệu suất chung của nhiều chiến dịch có các mục tiêu tương tự.

  • Thiết lập mục tiêu hiệu suất để chỉ định các mục tiêu bằng số dùng chung cho tất cả các chiến dịch trong một nhóm chiến dịch. 
  • Theo dõi hiệu suất của nhóm chiến dịch để biết bạn có đi đúng hướng để đáp ứng được mục tiêu hiệu suất của mình hay không. Nếu không, bạn có thể xem xét điều chỉnh cài đặt của chiến dịch.
  • Bạn có thể tạo các nhóm chiến dịch bằng kết hợp bất kỳ chiến dịch Tìm kiếm, Mua sắm, Hiển thị hoặc Video nào. 
  • Bạn chỉ có thể thêm một chiến dịch vào 1 nhóm chiến dịch mỗi lần. Một chiến dịch không được thuộc vào nhiều nhóm chiến dịch.
  • Nhóm chiến dịch là tùy chọn—không phải mọi chiến dịch đều phải thuộc vào một nhóm chiến dịch.  
  • Không thể thêm bất cứ chiến dịch nào vào một nhóm chiến dịch bằng ngân sách dùng chung. 
  • Xóa chiến dịch khỏi nhóm chiến dịch sẽ xóa dữ liệu hiệu suất của chiến dịch đó khỏi nhóm chiến dịch.
  • Tạo, xem và chỉnh sửa nhóm chiến dịch bằng cách nhấp vào Nhóm chiến dịch ở bảng điều hướng bên trái.