Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Nhóm quảng cáo là gì ?

Nhóm quảng cáo là gì ?

Một nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo chia sẻ các mục tiêu tương tự.

  • Mỗi chiến dịch của bạn được tạo thành từ một hoặc nhiều nhóm quảng cáo.
  • Sử dụng nhóm quảng cáo để tổ chức các quảng cáo của bạn theo chủ đề chung. Ví dụ: thử tách riêng nhóm quảng cáo thành các loại sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau mà bạn cung cấp. 
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ