Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Phân phối quá mức là gì ?

Phân phối quá mức là gì ?

Là sự kiện thường xảy ra khi chi phí tích lũy trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình của bạn. Tuy nhiên, Google Ads ngăn không cho chiến dịch của bạn chi tiêu quá ngân sách trong cả tháng.

  • Phân phối quá mức có thể giúp bù lại cho những ngày mà lưu lượng truy cập thấp và quảng cáo của bạn không được hiển thị nhiều. Cách thực hiện như sau: để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn vẫn hiển thị vào một ngày phổ biến, Google có thể sử dụng nhiều tiền hơn trong ngân sách của bạn vào một số ngày và ít tiền hơn vào những ngày khác. Khi điều này xảy ra, tổng chi phí hằng ngày của bạn có thể gấp tối đa 2 lần ngân sách trung bình hằng ngày đối với Chiến dịch tìm kiếm và gấp tối đa 4 lần ngân sách hằng ngày đối với Chiến dịch thông minh (khi bạn không trả tiền cho lượt chuyển đổi). Nếu bạn đang trả tiền cho lượt chuyển đổi, thì chi phí hằng ngày của bạn có thể lớn hơn ngưỡng phân phối quá mức.
  • Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi đảm bảo sẽ không bao giờ tính phí bạn cho cả tháng nhiều hơn giới hạn tính phí hằng tháng, số tiền này bằng số ngày trung bình trong một tháng (30,4) nhân với ngân sách hằng ngày trung bình của bạn.
  • Nếu Google phân phối quảng cáo quá nhiều và bạn tích lũy nhiều chi phí hơn ngân sách cho phép trong thời hạn thanh toán hàng tháng, thì hệ thống có thể tự động áp dụng một khoản tín dụng cho tài khoản của bạn.
  • Xin lưu ý rằng đối với những chiến dịch bị tạm dừng ở giữa tháng hoặc chiến dịch không chạy đủ một tháng, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa ngân sách hằng ngày trung bình và tổng chi phí của mình.

Số tiền vượt ngưỡng phân phối quá mức của bạn sẽ được hoàn trả dưới dạng khoản tín dụng cho việc phân phối quá mức, nhưng bạn sẽ vẫn nhận được giá trị từ các lượt hiển thị đã phân phát khác.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ