Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Quản lý số tiền chi tiêu trong Google Ads

Quản lý số tiền chi tiêu trong Google Ads

Bài viết sau đây giải thích cách quản lý số tiền bạn chi tiêu trong tài khoản Google Ads của mình.

Đặt ngân sách trung bình hàng ngày để quản lý số tiền bạn chi tiêu

Ngân sách hàng ngày trung bình của bạn là số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu trung bình mỗi ngày cho mỗi chiến dịch quảng cáo trong tài khoản. Số tiền ngân sách này hoàn toàn do bạn quyết định và bạn có thể chỉnh sửa số tiền này bất cứ khi nào bạn muốn. Ngân sách trung bình hàng ngày có thể giúp bạn quản lý chi phí mà chiến dịch của bạn tích lũy hàng ngày.

Số tiền chi tiêu thực tế trong một ngày cụ thể có thể nhiều hơn tối đa gấp 2 lần ngân sách trung bình hàng ngày. Điều này được gọi là phân phối quá. Phương pháp phân phối quá có thể giúp bù lại cho những ngày quảng cáo có lưu lượng truy cập thấp và ít hiển thị. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn giới hạn tính phí hằng tháng (giới hạn này được tính bằng cách lấy số ngày trung bình trong một tháng (30,4) nhân với ngân sách trung bình hằng ngày của bạn).

Lưu ý: Khoản ghi nợ cho phân phối quá sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn nếu quảng cáo của bạn hiển thị nhiều đến mức bạn bị tính phí vượt quá giới hạn tính phí hằng tháng.

Ví dụ. Nếu ngân sách trung bình hằng ngày cho chiến dịch quảng cáo của bạn vẫn ở mức 10 đô la Mỹ/ngày trong cả tháng, số tiền tối đa bạn sẽ phải trả cho chiến dịch đó trong tháng đó là 304 đô la Mỹ. Số tiền này được tính bằng cách lấy 10 đô la Mỹ nhân với 30,4 (số ngày trung bình trong một tháng). Xin nhắc lại rằng do quảng cáo được phân phối quá, chi phí hàng ngày có thể nhiều hơn hoặc ít hơn ngân sách trung bình hàng ngày là 10 đô la Mỹ (nhưng không bao giờ gấp hơn 2 lần ngân sách trung bình hàng ngày, trong ví dụ này là 20 đô la Mỹ) vào những ngày quảng cáo có nhiều hoặc ít lưu lượng truy cập hơn.

Xem chi phí và lịch sử thanh toán

Bạn có thể dễ dàng xem thông tin thanh toán trên trang “Lịch sử giao dịch” thanh toán trong tài khoản Google Ads của mình. Hãy xem chi phí hiện tại, thông tin chi tiết thanh toán và nhiều thông tin khác.

Xem chi phí từ báo cáo

Mặc dù trang Giao dịch của bạn hiển thị chi phí tích lũy hàng tháng của từng chiến dịch, nhưng bạn có thể xem chi phí hàng ngày của một hoặc nhiều chiến dịch (hay thậm chí của toàn bộ tài khoản) bằng cách xem kết quả báo cáo Chi phí đã lập hóa đơn.

Với báo cáo này, bạn cũng có thể kiểm tra chi phí phân phát so với chi phí đã lập hóa đơn cho mỗi chiến dịch.

Chi phí phân phát là chi phí của tất cả các lần nhấp hoặc lần hiển thị mà chiến dịch nhận được.

Chi phí đã lập hóa đơn là số tiền thực tế mà bạn chịu trách nhiệm thanh toán sau khi thực hiện điều chỉnh cho tài khoản đối với các mục như phân phối quá, hoạt động không hợp lệ và các mục khác.

Tối ưu hóa mức chi tiêu của bạn

Hãy sử dụng các chiến lược dưới đây để sử dụng hiệu quả nhất số tiền của bạn.

Hiểu điểm chất lượng

  • Điểm chất lượng là điểm ước tính chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích. Nhờ quảng cáo có chất lượng cao hơn, bạn có thể có được mức giá thấp hơn với vị trí quảng cáo tốt hơn.
  • Bạn có thể xem Điểm chất lượng (được báo cáo theo thang điểm 1 – 10) và các thành phần điểm chất lượng (tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích) trong cột “Trạng thái” của từ khóa.
  • Quảng cáo và trang đích của bạn càng liên quan đến người dùng thì khả năng bạn có được Điểm chất lượng cao hơn càng lớn.
  • Điểm chất lượng là điểm ước tính tổng hợp về hiệu quả hoạt động tổng thể trong các phiên đấu giá quảng cáo. Google không sử dụng Điểm chất lượng để xác định Thứ hạng quảng cáo tại thời điểm đấu giá.

Chọn chiến lược đặt giá thầu dựa trên mục tiêu

Mỗi khi người dùng tìm kiếm trên Google, Google Ads sẽ tiến hành một phiên đấu giá để xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm, thứ hạng của quảng cáo trên trang và liệu quảng cáo có hiển thị hay không. Để đặt quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá này, trước tiên bạn phải chọn cách bạn muốn đặt giá thầu. Hãy thử chọn chiến lược đặt giá thầu tự động dựa trên mục tiêu của bạn, như bạn muốn tập trung vào số lần nhấp, số lần hiển thị, số lượt chuyển đổi hay giá trị chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất khi sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh và tính năng đặt giá thầu tự động.

Tập trung vào số lượt chuyển đổi

Nếu muốn tối ưu hóa cho các lượt chuyển đổi (như lượt mua hàng hoặc lượt đăng ký), bạn có thể sử dụng chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Giá mỗi hành động (CPA) mục tiêu. Những chiến lược này tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn với giá mỗi hành động mục tiêu tùy ý bạn.

Tập trung vào giá trị chuyển đổi hoặc thời điểm mọi người thực hiện một hành động cụ thể trên trang web sau khi nhấp vào một trong những quảng cáo của bạn.

Nếu muốn tối ưu hóa cho giá trị chuyển đổi (như doanh thu hoặc lợi nhuận), bạn có thể sử dụng chiến lược Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu. Chiến lược này tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được giá trị chuyển đổi cao hơn với lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu của bạn.

Tập trung vào số lượt nhấp vào quảng cáo.

Nếu bạn muốn tăng lưu lượng truy cập đến trang web của mình, hãy sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp để chiến dịch của bạn nhận được nhiều lượt nhấp hơn mà vẫn chi tiêu trong phạm vi ngân sách mục tiêu.
Several ads

(Chỉ Chiến dịch hiển thị) Tập trung vào số lượt hiển thị có thể xem hoặc số lượt hiển thị quảng cáo ở vị trí có thể xem.

Giá trị này được gọi là giá thầu giá mỗi nghìn lượt hiển thị có thể xem hay giá thầu vCPM. Bạn nên dùng phương thức đặt giá thầu vCPM nếu muốn tăng cường mức độ nhận biết thương hiệu của mình. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu vCPM cho chiến dịch trên Mạng Hiển thị. Đối với Chiến dịch tìm kiếm, bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu Tỷ lệ hiển thị mục tiêu.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ