Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Marketing » [Quảng cáo Google] Chiến dịch video – Quảng cáo YouTube

[Quảng cáo Google] Chiến dịch video – Quảng cáo YouTube

Chiến dịch video cho phép bạn hiển thị quảng cáo video trong nội dung video của chính các chiến dịch đó hoặc trong nội dung video trực tuyến khác trên YouTube và trên Mạng hiển thị của Google.

[Quảng cáo Google] Chiến dịch video cho Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh và Cá nhân.

Cách hoạt động

Các định dạng quảng cáo video mà bạn có thể sử dụng bao gồm quảng cáo trong luồng, quảng cáo khám phá video, quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua, quảng cáo ngoài luồng phát và quảng cáo đệm. Quảng cáo khám phá video chỉ có thể xuất hiện trên YouTube.

Quảng cáo trong luồng chạy trước, trong hoặc sau các video khác trên YouTube hoặc trên các trang web, trò chơi hoặc ứng dụng thuộc Mạng hiển thị. Các quảng cáo này cũng có thể chạy trên video YouTube nhúng trên các trang web khác. Sau 5 giây, người xem có thể chọn bỏ qua quảng cáo.

Quảng cáo khám phá video chỉ xuất hiện trên YouTube và tiếp cận mọi người ở những nơi mà họ đang khám phá nội dung. Hình thức sẽ thay đổi, tùy thuộc vào kích thước quảng cáo và định dạng quảng cáo mà nhà xuất bản nội dung hỗ trợ. Khi người xem nhấp vào hình thu nhỏ của quảng cáo, video sẽ phát trên trang xem hoặc trang kênh của video đó trên YouTube.

Quảng cáo ngoài luồng phát hiển thị trên các trang web của đối tác. Những quảng cáo này chỉ chạy trên thiết bị di động và máy tính bảng, được thiết kế nhằm giúp người dùng dễ dàng nhấn để phát video hơn. Quảng cáo ngoài luồng phát có thể giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu bằng cách mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn ra bên ngoài YouTube.

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua là định dạng quảng cáo không thể bỏ qua được thiết kế để cho phép bạn tiếp cận khách hàng với toàn bộ thông điệp của mình. Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua dài tối đa 15 giây và người xem không thể bỏ qua quảng cáo này.

Quảng cáo đệm là định dạng quảng cáo video ngắn, được thiết kế để cho phép bạn tiếp cận khách hàng trên quy mô rộng và nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ. Quảng cáo đệm chỉ có thời lượng 6 giây trở xuống và người xem không thể bỏ qua quảng cáo này.

Những trường hợp nên chọn chiến dịch video

  • Bạn muốn quảng cáo video trên YouTube và trên Mạng hiển thị của Google.
  • Tất cả các nhà quảng cáo Google đều nên dùng, từ những nhà quảng cáo mới cho đến những nhà quảng cáo dày dạn kinh nghiệm.

Việc hiển thị quảng cáo video có thể trông khá phức tạp, nhưng đó lại là cái hay đằng sau những chiến dịch này: Việc thiết lập và quản lý chiến dịch rất đơn giản. Bạn có thể sử dụng video từ tài khoản YouTube của chính mình, và tương tự như các chiến dịch Google Ads khác, bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của quảng cáo video cũng như tinh chỉnh phương thức nhắm mục tiêu của video.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ