Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » So khớp chính xác là gì?

So khớp chính xác là gì?

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa hoặc các biến thể gần giống của từ khóa của bạn. Các biến thể gần giống có thể bao gồm:

  • Lỗi chính tả
  • Các dạng số ít hoặc số nhiều
  • Từ nối dài (ví dụ: sàn và sàn nhà)
  • Từ viết tắt
  • Dấu
  • Từ được sắp xếp lại có cùng nghĩa (ví dụ: [nam giới giày] và [giày nam giới])
  • Bổ sung hoặc loại bỏ các từ chức năng. Từ chức năng là các giới từ (như  hoặc tới), liên từ (như cho hoặc nhưng), mạo từ (như cái hoặc chiếc) và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích của tìm kiếm. Ví dụ: [giày cho nam] là biến thể gần giống của [giày nam] với từ chức năng “cho” đã được loại bỏ.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ