Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Số lượt hiển thị đủ điều kiện của Quảng cáo khách sạn là gì ?

Số lượt hiển thị đủ điều kiện của Quảng cáo khách sạn là gì ?

Tổng số cơ hội mà Quảng cáo khách sạn của bạn đủ điều kiện để hiển thị (tức là được tham gia phiên đấu giá) dựa trên tiêu chí nhắm mục tiêu trong khoảng thời gian quy định.