Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Số xác minh thẻ (CVN) là gì ?

Số xác minh thẻ (CVN) là gì ?

Số bảo mật có ba chữ số thường xuất hiện ở mặt sau của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. Đôi khi được gọi là mã bảo mật thẻ hoặc giá trị xác minh thẻ, số này cung cấp thêm sự bảo vệ chống lại gian lận.

  • Khi được yêu cầu CVN, hãy chắc chắn nhập đúng số đó, nếu không bạn không thể thanh toán thành công.
  • CVN có thể xuất hiện ở các vị trí khác nhau trên mỗi thẻ. Thông thường, bạn có thể tìm CVN ở mặt sau của thẻ, gần hoặc bên cạnh vùng nơi bạn có thể thêm chữ ký của mình. Một số thẻ hiển thị CVN ở mặt trước, gần số tài khoản của bạn.
  • Bạn nên thêm thẻ tín dụng dự phòng vào tài khoản Google Ads của mình phòng trường hợp có sự cố với phương thức thanh toán chính.