Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Tác động của cấu trúc web và nội dung đến giá quảng cáo Google Ads như thế nào?

Tác động của cấu trúc web và nội dung đến giá quảng cáo Google Ads như thế nào?

Nếu cấu trúc web, nội dung hình ảnh tối ưu theo chuẩn google thì giá quảng cáo sẽ giảm đi rất nhiều so với một web không được tối ưu.
Tìm hiểu về tối ưu web theo goolge:

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ