Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Tạo và quản lý nhiều chiến dịch Google Ads

Tạo và quản lý nhiều chiến dịch Google Ads

Bạn có biết rằng có thể chứa tới 10.000 chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch đang hoạt động và bị tạm dừng) trong mỗi tài khoản Google Ads, 20.000 nhóm quảng cáo trong mỗi chiến dịch và 50 quảng cáo văn bản trong mỗi nhóm quảng cáo? Có rất nhiều thứ cần quản lý! Thật may là bạn có thể quản lý chiến dịch và quảng cáo từ các trang “Chiến dịch” và “Quảng cáo và tiện ích”. Thậm chí bạn có thể thay đổi cài đặt cho nhiều chiến dịch cùng một lúc và tạo quảng cáo mới dựa trên các quảng cáo hiện có.

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Xin lưu ý rằng tính năng nhắm mục tiêu tự động chỉ có trong trải nghiệm Google Ads mới.

Những việc bạn có thể làm trong tab Chiến dịch và tab Quảng cáo của mình

Tab Chiến dịch và tab Quảng cáo là hai vị trí trong tài khoản của bạn nơi bạn sẽ dành nhiều thời gian.

Dưới đây chỉ là một vài điều bạn có thể làm tại các vị trí này:

 • Xem nhanh mọi thứ, từ chi phí đến số nhấp chuột.
 • Sắp xếp các chiến dịch và quảng cáo dựa trên ngân sách, số nhấp chuột và các thống kê khác.
 • Thực hiện các thay đổi trực tiếp với chiến dịch và quảng cáo của bạn khi bạn nhấp vào biểu tượng bút chì.
 • Xem chi tiết cài đặt hoặc từ khóa có liên quan đến chiến dịch hoặc quảng cáo.
 • Thực hiện thay đổi với nhiều chiến dịch hoặc quảng cáo thông qua menu thả xuống Chỉnh sửa.

Sao chép chiến dịch

Nếu bạn đã thiết lập một chiến dịch thành công, bạn có thể sử dụng chiến dịch đó để bắt đầu thiết lập cho chiến dịch tiếp theo của mình. Để thực hiện việc này, hãy sao chép chiến dịch, sau đó sửa đổi một trong các bản sao. Bằng cách đó, bạn có thể bắt đầu bằng chính cấu trúc và cài đặt giống như vậy cho nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa của mình.

Cách sao chép một chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Chọn hộp bên cạnh chiến dịch bạn muốn sao chép.
 4. Từ menu Chỉnh sửa, hãy nhấp vào Sao chép (hoặc Control-C với máy tính cá nhân, Command-C với máy Mac).
 5. Sau đó, từ menu Chỉnh sửa, hãy nhấp vào Dán (hoặc Control-V với máy tính cá nhân, Command-V với máy Mac).
 6. Tùy chọn: Trong hộp thoại sẽ xuất hiện, hãy chọn hộp bên cạnh “Tạm dừng chiến dịch mới sau khi sao chép” để tạo các chiến dịch mới bị tạm dừng. Nếu không, bất kỳ bản sao nào của chiến dịch đã hoạt động khi được sao chép đều sẽ hoạt động khi được dán.
 7. Nhấp vào Dán.

Khi đó, bạn sẽ có chiến dịch mới có cùng cấu trúc và cài đặt với chiến dịch gốc. Tuy nhiên, chiến dịch mới sẽ không có lịch sử chiến dịch, từ khóa hoặc quảng cáo. Nếu bạn muốn giữ cả hai chiến dịch cùng hoạt động, chúng tôi khuyên bạn nên giữ chiến dịch gốc chạy (để tiếp tục với lịch sử mà chiến dịch đã tạo) và sửa đổi chiến dịch mới.

Thay đổi cài đặt cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

Từ tab Chiến dịch, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp các chiến dịch riêng lẻ cũng như thay đổi cài đặt cho nhiều chiến dịch cùng một lúc. Dưới đây là các cài đặt bạn có thể thay đổi cho nhiều chiến dịch cùng một lúc:

 • Trạng thái
 • Nhắm mục tiêu theo vị trí
 • Ngân sách
 • Ngày kết thúc chiến dịch
 • Xoay vòng quảng cáo
 • Cách phân phối
 • Ngôn ngữ
 • Lịch quảng cáo

Cách thay đổi cài đặt cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.
 2. Từ trang Tất cả chiến dịch, hãy nhấp vào tab Cài đặt.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh chiến dịch có cài đặt bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa ở đầu bảng.
 5. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi cho chiến dịch bạn đã chọn. Cuộn qua “Cài đặt bổ sung” để xem thêm tùy chọn.
 6. Chỉ định thay đổi cho cài đặt bạn đã chọn trong hộp xuất hiện. Nhấp vào Xem trước thay đổi để xem lại các thay đổi bạn sắp thực hiện. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Thực hiện thay đổi.

Mẹo. Tạo bộ lọc để chỉ hiển thị chiến dịch có cài đặt bạn muốn thay đổi. Chỉ cần nhấp vào menu thả xuống Bộ lọc, chọn các tùy chọn cài đặt bạn muốn lọc, sau đó nhấp vào Áp dụng. Sau đó, bạn có thể chọn tất cả các chiến dịch đã lọc cùng một lúc bằng cách chọn hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.

Cách thay đổi trạng thái chiến dịch của nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Trên trang Tất cả chiến dịch, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa ở đầu bảng.
 3. Chọn trạng thái mới.

Cách sao chép quảng cáo sang một nhóm quảng cáo khác

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Chuyển đến tab Quảng cáo.
 4. Chọn các hộp bên cạnh quảng cáo bạn muốn sao chép. Sau đó, từ menu thả xuống Chỉnh sửa, hãy chọn Sao chép (hoặc Control-C với máy tính cá nhân, Command-C với máy Mac).
 5. Chuyển đến tab Nhóm quảng cáo.
 6. Nhấp vào nhóm quảng cáo mà bạn muốn đặt quảng cáo được sao chép.
 7. Từ menu thả xuống Chỉnh sửa, hãy chọn Dán (hoặc Control-V với máy tính cá nhân, Command-V với máy Mac).
 8. Tùy chọn: Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chọn hộp bên cạnh “Tạm dừng quảng cáo mới sau khi sao chép” để tạo các quảng cáo mới bị tạm dừng. Nếu không, bất kỳ bản sao nào của quảng cáo đã hoạt động khi được sao chép đều sẽ hoạt động khi được dán.
 9. Nhấp vào Dán.

Sắp xếp các chiến dịch và quảng cáo của bạn

Để sắp xếp các chiến dịch hoặc quảng cáo của bạn, chỉ cần nhấp vào tiêu đề của cột bạn muốn sắp xếp. Cột có thể có các quy tắc sắp xếp khác nhau. Ví dụ: khi bạn nhấp vào cột Chiến dịch để sắp xếp chiến dịch của bạn, chiến dịch sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái hoặc thứ tự bảng chữ cái ngược lại. Khi bạn nhấp vào các cột có chứa các dữ liệu thống kê bằng số, cột này sẽ sắp xếp theo số lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

Những việc bạn có thể làm trên trang “Chiến dịch” và “Quảng cáo và tiện ích”

Trang “Chiến dịch” và trang “Quảng cáo và tiện ích” là hai vị trí bạn sẽ dành nhiều thời gian. Bạn có thể xem các trang này bằng cách nhấp vào Chiến dịch hoặc Quảng cáo và tiện ích trong menu trang bên trái.

Dưới đây chỉ là một vài việc bạn có thể làm trong các trang “Chiến dịch” và “Quảng cáo và tiện ích”:

 • Xem nhanh mọi thứ, từ chi phí đến số nhấp chuột.
 • Sắp xếp các chiến dịch và quảng cáo dựa trên ngân sách, số nhấp chuột và các thống kê khác.
 • Thực hiện các thay đổi trực tiếp với chiến dịch và quảng cáo.
 • Xem chi tiết cài đặt hoặc từ khóa liên quan đến chiến dịch hoặc quảng cáo.
 • Thực hiện thay đổi với nhiều chiến dịch hoặc quảng cáo.

Sao chép chiến dịch

Nếu đã thiết lập một chiến dịch thành công, bạn có thể sử dụng chiến dịch đó làm mẫu khi thiết lập chiến dịch tiếp theo. Để thực hiện việc này, hãy sao chép chiến dịch, sau đó chỉnh sửa một trong các bản sao. Bằng cách đó, bạn có thể bắt đầu bằng chính cấu trúc và cài đặt giống như vậy cho nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa của mình.

Cách sao chép một chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang bên trái.
 3. Chọn hộp bên cạnh chiến dịch bạn muốn sao chép.
 4. Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Sao chép (hoặc Control+C với máy tính cá nhân, Command+C với máy Mac).
 5. Nhấp lại vào menu Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Dán (hoặc Control+V với máy tính cá nhân, Command+V với máy Mac).
  • Tùy chọn: Chọn hộp bên cạnh “Tạm dừng chiến dịch mới sau khi dán” để tạo các chiến dịch mới bị tạm dừng. Nếu không, bất kỳ bản sao nào của chiến dịch đã hoạt động khi được sao chép đều sẽ hoạt động khi được dán.
 6. Nhấp vào Dán.

Khi đó, bạn sẽ có chiến dịch mới có cùng cấu trúc và cài đặt với chiến dịch gốc. Tuy nhiên, chiến dịch đó sẽ không có bất kỳ chiến dịch, từ khóa hay lịch sử quảng cáo nào. Nếu bạn muốn giữ cả hai chiến dịch cùng hoạt động, hãy tiếp tục chạy chiến dịch gốc của bạn (để chiến dịch tiếp tục với lịch sử đã được tạo) và chỉnh sửa chiến dịch mới.

Thay đổi cài đặt cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

Trên tab Chiến dịch, bạn có thể chỉnh sửa từng chiến dịch hoặc thay đổi cài đặt cho nhiều chiến dịch cùng một lúc. Dưới đây là các cài đặt bạn có thể thay đổi cho nhiều chiến dịch cùng một lúc:

 • Trạng thái
 • Nhắm mục tiêu theo vị trí
 • Ngân sách
 • Ngày kết thúc chiến dịch
 • Xoay vòng quảng cáo
 • Cách phân phối
 • Ngôn ngữ
 • Lịch quảng cáo

Cách thay đổi cài đặt cho nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trang “Tất cả chiến dịch”, hãy nhấp vào Cài đặt trong menu trang bên trái.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh (các) chiến dịch có cài đặt bạn muốn thay đổi.
  • Mẹo: Tạo một bộ lọc để chỉ hiển thị các chiến dịch có cài đặt bạn muốn thay đổi. Chỉ cần nhấp vào menu thả xuống Bộ lọc, chọn cài đặt bạn muốn lọc, sau đó nhấp vào Áp dụng. Sau đó, bạn có thể chọn tất cả các chiến dịch đã lọc cùng một lúc bằng cách chọn hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 4. Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa ở đầu bảng.
 5. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi cho chiến dịch bạn đã chọn.
 6. Chỉ định các thay đổi cho cài đặt bạn đã chọn. Nhấp vào Xem trước để xem lại các thay đổi mà bạn sắp thực hiện. Khi bạn đã sẵn sàng áp dụng các thay đổi của mình, hãy nhấp vào Áp dụng.

Cách thay đổi trạng thái chiến dịch của nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Trên trang “Tất cả chiến dịch”, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa ở đầu bảng.
 3. Chọn trạng thái mới.

Sao chép quảng cáo

Cách sao chép quảng cáo sang một nhóm quảng cáo khác

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trang “Tất cả chiến dịch”, hãy nhấp vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang bên trái.
 3. Chọn hộp bên cạnh quảng cáo bạn muốn sao chép và sau đó từ menu thả xuống Chỉnh sửa, chọn Sao chép (hoặc Control+C với máy tính cá nhân, Command+C với máy Mac).
 4. Nhấp vào Nhóm quảng cáo trong menu trang bên trái.
 5. Nhấp vào nhóm quảng cáo bạn muốn dán quảng cáo đã sao chép.
 6. Từ menu thả xuống Chỉnh sửa, hãy chọn Dán (hoặc Control+V với máy tính cá nhân, Command+V với máy Mac).
  • Trong hộp thoại, hãy chọn hộp bên cạnh “Tạm dừng quảng cáo mới sau khi dán” để tạo các quảng cáo mới bị tạm dừng. Nếu không, bất kỳ bản sao nào của quảng cáo đã hoạt động khi được sao chép đều sẽ hoạt động khi được dán.
  • Một hoặc nhiều quảng cáo bạn vừa sao chép có thể đã là một phần của nhóm quảng cáo bạn đã chọn. Chọn hộp bên cạnh “Nếu quảng cáo đã tồn tại ở đích, hãy tạo bản sao” nếu bạn muốn sao chép các quảng cáo này.
 7. Nhấp vào Dán.

Sắp xếp các chiến dịch và quảng cáo của bạn

Để sắp xếp các chiến dịch hoặc quảng cáo của bạn, chỉ cần nhấp vào tiêu đề của cột bạn muốn sắp xếp. Xin lưu ý rằng các cột khác nhau có thể có các quy tắc phân loại khác nhau. Ví dụ: khi bạn nhấp vào cột Chiến dịch để sắp xếp chiến dịch của bạn, chiến dịch sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái hoặc thứ tự bảng chữ cái ngược lại. Khi bạn nhấp vào cột có chứa các thống kê bằng số, cột này sẽ sắp xếp theo số lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ