Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Tên miền là gì ?

Tên miền là gì ?

Phần cốt lõi của URL trang web (địa chỉ Internet của trang web). Trong URL “www.google.com/ads”, tên miền là “google.com”.

  • Tên miền thường được tạo thành từ hai phần: tên (như “google”) và loại (như “.com”) kết hợp để tạo thành tên miền như “google.com”. Tên miền có thể sử dụng các loại ngành, chẳng hạn như .edu và .gov, loại quốc gia, chẳng hạn như .fr hay .jp hoặc kết hợp cả hai.
  • Có thể có nhiều trang hoặc trang web trong một tên miền. Ví dụ: tất cả trang web sau đây chia sẻ tên miền “google.com.vn:”
          www.google.com.vn
          www.google.com.vn/ads
          support.google.com.vn/google-ads
  • Google Ads có một số chính sách liên quan đến URL và tên miền mà bạn bao gồm trong quảng cáo của mình. Ví dụ: tất cả các quảng cáo trong một nhóm quảng cáo cụ thể cần phải sử dụng cùng tên miền trong URL hiển thị của chúng.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ