Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Tên miền phụ là gì ?

Tên miền phụ là gì ?

Tập hợp con của một tên miền lớn hơn được sử dụng để tổ chức một trang web hiện có thành một URL trang khác.

Tên miền phụ thường nằm ở đầu URL. Ví dụ: “support.google.com” là tên miền phụ của “google.com”.