Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

Tệp dữ liệu khách hàng là tệp được tải lên Google Ads chứa dữ liệu về khách hàng của bạn.