Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Thanh toán tự động là gì ?

Thanh toán tự động là gì ?

Thanh toán tự động là một tùy chọn cài đặt thanh toán trong Google Ads. Khi sử dụng tùy chọn cài đặt này, trước tiên bạn sẽ tích lũy chi phí quảng cáo, sau đó các chi phí quảng cáo đó sẽ tự động được tính phí cho phương thức thanh toán chính của bạn.

Nếu sử dụng tùy chọn thanh toán tự động, bạn sẽ bị tính phí cho chi phí quảng cáo vào cùng một ngày mỗi tháng hoặc bất cứ khi nào tài khoản của bạn đạt đến số tiền đã xác định trước (còn gọi là ngưỡng thanh toán), tùy điều kiện nào xảy ra trước. Ví dụ: nếu khoản thanh toán đầu tiên của bạn rơi vào ngày 15 của tháng 12, thì bạn sẽ bị tính phí vào ngày 15 của mỗi tháng hoặc bất cứ khi nào tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán.

Ngưỡng thanh toán

Đây là số tiền chi phí mà khi đạt đến sẽ kích hoạt việc bạn bị tính phí cho các chi phí đó. Số tiền này bắt đầu từ số tiền đã đặt mà bạn có thể tìm thấy trên trang Tóm lược thanh toán và sẽ tự động tăng lên nếu chi phí của bạn đạt đến số tiền này trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán hằng tháng.

  • Khi chi phí tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng đó trước khi chu kỳ thanh toán hằng tháng kết thúc, ngưỡng của bạn sẽ được nâng lên. Điều này có thể xảy ra một vài lần cho đến khi tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng cuối cùng. Số tiền của ngưỡng tùy thuộc vào tài khoản, quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn.
  • Số tiền bạn sẽ bị tính phí có thể hơi cao hơn ngưỡng nếu tài khoản của bạn tích lũy chi phí rất nhanh chóng. Bạn có thể bị tính phí nhiều lần trong một tháng nếu tài khoản của bạn liên tục đạt đến ngưỡng thanh toán trong thời gian đó.
  • Chúng tôi sẽ không gửi email hoặc thông báo cho bạn khi ngưỡng thanh toán được nâng lên. Tuy nhiên, bạn luôn có thể tìm thấy ngưỡng hiện tại của mình bằng cách chuyển đến trang Tóm lược thanh toán. Để biết ngưỡng hiện tại của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi chọn Cài đặt trong mục “Thanh toán”. Bạn sẽ truy cập vào trang Tóm lược, trong đó hiển thị khoản chi phí mà bạn đã tích lũy kể từ lần thanh toán cuối cùng. Hãy tìm số tiền cho ngưỡng thanh toán của bạn trong thanh tiến trình.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ