Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Theo dõi lượt chuyển đổi là gì ?

Theo dõi lượt chuyển đổi là gì ?

Một công cụ miễn phí trong tài khoản của bạn có thể giúp tính số lượt nhấp vào quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm dẫn đến hành động có ý nghĩa, chẳng hạn như doanh thu hoặc khách hàng tiềm năng.

  • Một lượt chuyển đổi xảy ra khi lượt nhấp quảng cáo hoặc tương tác khác với quảng cáo của bạn trực tiếp dẫn đến hành vi có giá trị với bạn, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký nhận bản tin, gọi điện thoại hoặc tải xuống.
  • Việc theo dõi lượt chuyển đổi rất quan trọng vì các lượt chuyển đổi có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mức độ hiệu quả của quảng cáo và trang thông tin có liên quan trực tiếp đến thành công của doanh nghiệp. Công cụ theo dõi lượt chuyển đổi cũng có thể xác định quảng cáo, trang thông tin và từ khóa hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Bảo mật và quyền riêng tư khi theo dõi trang web

Tiêu chuẩn bảo mật của Google rất nghiêm ngặt. Google Ads chỉ thu thập dữ liệu trên các trang mà bạn đã triển khai các thẻ được liên kết.

Hãy nhớ cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về dữ liệu bạn thu thập trên trang web của mình và lấy sự đồng ý cho việc thu thập đó trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ