Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Thiết lập chiến lược vị trí, thiết bị và lịch quảng cáo để tối ưu chi phí quảng cáo

Thiết lập chiến lược vị trí, thiết bị và lịch quảng cáo để tối ưu chi phí quảng cáo

Khi ngân sách có hạn hoặc không muốn cho đối thủ cạnh tranh biết mình đang chạy quảng cáo goolge ads thì việc áp dụng các chiến lược, chiến thuật vị trí (địa điểm)/bán kính, thiết bị và lịch quảng cáo là rất hữu ích.

Vị trí

Tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí của Google Ads cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện ở các vị trí địa lý bạn chọn, chẳng hạn như các quốc gia, các khu vực trong một quốc gia, bán kính xung quanh một vị trí, hoặc nhóm vị trí (có thể bao gồm các địa điểm được quan tâm, địa điểm doanh nghiệp của bạn hoặc thông tin nhân khẩu học được phân tầng).

Phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn sử dụng quảng cáo tập trung vào việc tìm thấy những khách hàng phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Nhờ đó, kiểu nhắm mục tiêu cụ thể này có thể giúp tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.

Dùng tính năng điều chỉnh giá thầu theo vị trí để tăng hoặc giảm tần suất hiển thị quảng cáo của bạn cho khách hàng ở một số quốc gia, thành phố hoặc khu vực địa lý khác. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo tiện ích vị trí để đặt các giá thầu khác nhau cho khách hàng đang ở xung quanh doanh nghiệp của bạn.

Áp dụng cho:

  • Chiến dịch

Phạm vi

  • -90% đến +900%

Tăng giảm giá thầu cho thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính

Bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu được nhắm mục tiêu cho máy tính bảng, điện thoại di động và máy tính để bàn. Trong trải nghiệm AdWords cũ, bạn có thể đặt quảng cáo nhắm mục tiêu theo thiết bị và không gian quảng cáo cụ thể bên dưới “Cài đặt” trong phần “Thiết bị”. Bạn có thể đặt quảng cáo của mình nhắm mục tiêu các thiết bị và không gian quảng cáo cụ thể bằng cách nhấp vào Thiết bị trong trình đơn trang.

Sử dụng tính năng điều chỉnh giá thầu cho thiết bị để hiển thị quảng cáo thường xuyên hơn hoặc ít thường xuyên hơn đối với các lượt tìm kiếm xảy ra trên các thiết bị cụ thể: máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động.

Áp dụng cho:

  • Chiến dịch
  • Nhóm quảng cáo
  • Nếu bạn đã đặt mức điều chỉnh giá thầu theo thiết bị cho chiến dịch và nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó, thì mức điều chỉnh giá thầu cho nhóm quảng cáo sẽ được dùng để xác định giá thầu của bạn.

Phạm vi

  • -100% đến +900%
  • Để chọn không hiển thị quảng cáo trên một thiết bị cụ thể, hãy giảm 100% giá thầu cho thiết bị đó. Nếu bạn đã giảm giá thầu của chiến dịch cho một thiết bị cụ thể xuống 100%, thì hệ thống sẽ không sử dụng mức điều chỉnh cấp nhóm quảng cáo cho cùng thiết bị.

Thiết lập mức điều chỉnh giá thầu theo lịch quảng cáo

Bạn có thể điều chỉnh giá thầu cho các ngày và giờ cụ thể. Bằng cách đặt mức điều chỉnh giá thầu, mức chi tiêu của bạn cho các lượt nhấp riêng lẻ có thể khác nhau, nhưng ngân sách tổng thể hàng ngày sẽ không thay đổi.

Áp dụng cho:

  • Chiến dịch

Phạm vi

  • -90% đến +900%