Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Thời lượng chuyển đổi là gì ?

Thời lượng chuyển đổi là gì ?

Số ngày mà một lượt chuyển đổi được ghi lại sau một lượt tương tác với quảng cáo (chẳng hạn như một lượt nhấp vào quảng cáo hoặc lượt xem video).

  • Nếu bạn chọn 30 ngày thì các lượt chuyển đổi xảy ra trong vòng 30 ngày sau một lượt tương tác với quảng cáo sẽ được theo dõi.
  • Thời lượng chuyển đổi ngắn hơn sẽ giảm số lượt chuyển đổi mà tài khoản của bạn ghi lại cho hành động chuyển đổi này. Để đặt hoặc thay đổi thời lượng chuyển đổi, hãy xem bài viết Giới thiệu về thời lượng chuyển đổi.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ