Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Thời lượng chuyển đổi xem qua là gì ?

Thời lượng chuyển đổi xem qua là gì ?

Số ngày sau sau một lần hiển thị mà trong đó một lần chuyển đổi xem qua sẽ được ghi lại. Chuyển đổi xem qua diễn ra sau một lần hiển thị quảng cáo, nếu người dùng không tương tác với quảng cáo, sau đó chuyển đổi sau.

Bạn có thể đặt thời lượng chuyển đổi xem qua khi tạo hoặc chỉnh sửa hành động chuyển đổi. Ví dụ: nếu bạn chọn 30 ngày cho một hành động chuyển đổi, thì chuyển đổi xem qua sẽ xảy ra trong vòng 30 ngày sau khi một lần hiển thị được theo dõi.

  • Thời lượng chuyển đổi ngắn hơn sẽ giảm số lượng chuyển đổi tài khoản của bạn ghi lại cho hành động chuyển đổi này. Để đặt hoặc thay đổi thời lượng chuyển đổi, hãy chuyển đến Giới thiệu về thời lượng chuyển đổi.
  • Khoảng thời gian mặc định được đề xuất cho thời lượng chuyển đổi xem qua có thể khác nhau dựa trên loại chuyển đổi bạn đang theo dõi.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ