Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Thứ hạng quảng cáo là gì ?

Thứ hạng quảng cáo là gì ?

Giá trị được sử dụng để xác định vị trí quảng cáo của bạn (nơi quảng cáo xuất hiện trên trang so với các quảng cáo khác) và liệu quảng cáo của bạn có xuất hiện hay không. Thứ hạng quảng cáo được tính bằng cách sử dụng số tiền giá thầu, chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá (bao gồm tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích), ngưỡng Thứ hạng quảng cáo, tính cạnh tranh của phiên đấu giá, ngữ cảnh tìm kiếm của người dùng (ví dụ: vị trí của người dùng, thiết bị, thời gian tìm kiếm, tính chất của cụm từ tìm kiếm, quảng cáo và kết quả tìm kiếm khác xuất hiện trên trang cũng như các tín hiệu và thuộc tính khác của người dùng) và tác động dự kiến của các phần mở rộng và định dạng quảng cáo khác.

  • Khi ước tính tác động dự kiến của phần mở rộng và định dạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các yếu tố như mức độ liên quan, tỷ lệ nhấp và mức độ nổi bật của phần mở rộng hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn có giá thầu cao hơn giá thầu của bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn với mức giá thấp hơn bằng cách sử dụng từ khóa và quảng cáo có liên quan cao.
  • Thứ hạng quảng cáo được tính toán lại mỗi khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện và cạnh tranh trong phiên đấu giá, vì vậy, vị trí quảng cáo có thể tăng hoặc giảm mỗi lần tùy thuộc vào đối thủ cạnh tranh của bạn, ngữ cảnh tìm kiếm của người dùng và chất lượng của bạn tại thời điểm đó.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ