Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Thử nghiệm chiến dịch là gì ?

Thử nghiệm chiến dịch là gì ?

Thử nghiệm chiến dịch cho phép bạn thử nghiệm hiệu suất của bản nháp so với hiệu suất của chiến dịch gốc. Thử nghiệm sử dụng một phần ngân sách cũng như lưu lượng truy cập của chiến dịch gốc và chạy song song với chiến dịch gốc trong một khoảng thời gian được chỉ định.

  • Sau khi tạo bản nháp, bạn có thể chuyển đổi bản nháp của mình thành thử nghiệm.
  • Khi thử nghiệm chạy, bạn có thể theo dõi và so sánh hiệu suất của thử nghiệm so với chiến dịch gốc và chọn kết thúc thử nghiệm. Khi bạn kết thúc thử nghiệm của mình, thử nghiệm sẽ ngừng chạy vào cuối ngày.
  • Đối với bất kỳ chiến dịch nhất định nào, bạn chỉ có thể có một thử nghiệm đang chạy tại một thời điểm.
  • Thử nghiệm chỉ khả dụng cho các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và hiển thị.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ