Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Dịch vụ Quảng cáo Google » Thuê chạy quảng cáo Google là gì?

Thuê chạy quảng cáo Google là gì?

Là từ khóa cũng tương tự như Công ty chạy quảng cáo Google. Tuy nhiên, đơn vị được thuê chạy quảng cáo Google có thể chỉ là một cá nhân hoặc công ty như nói trên. Cá nhân có thể là nhân viên của một công ty chuyên về quảng cáo Google hoặc có thể là đang làm việc tại một doanh nghiệp mà vị trí họ làm việc có chuyên môn về Google. Với một cá nhân làm cho doanh nghiệp thường kiến thức nhiều hơn ở vị trí quảng cáo Google. Vị trí đó là digital marketing vận hành nhiều việc khác nhau như website, truyền thông tiếp thị online, lập kế hoạch quảng cáo, …

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ