Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Tiện ích quảng cáo là gì ?

Tiện ích quảng cáo là gì ?

Tính năng này hiển thị thêm thông tin doanh nghiệp cùng với quảng cáo của bạn, như địa chỉ, số điện thoại, xếp hạng cửa hàng hoặc nhiều liên kết trang web khác.