Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Trạng thái chiến dịch là gì?

Trạng thái chiến dịch là gì?

Trạng thái cho chiến dịch quảng cáo của bạn mô tả liệu quảng cáo của chiến dịch có thể chạy ngay bây giờ hay không.

 • Với mỗi chiến dịch quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin về trạng thái hiện tại của chiến dịch được liệt kê trong cột “Trạng thái” của trang Chiến dịch.
 • Trạng thái của chiến dịch sẽ ảnh hưởng đến tất cả nhóm quảng cáo và quảng cáo trong chiến dịch. Ví dụ: khi bạn tạm dừng một chiến dịch, tất cả quảng cáo trong chiến dịch sẽ ngừng hiển thị.
 • Dưới đây là các trạng thái chiến dịch mà bạn có thể thấy:
  • Đủ điều kiện. Chiến dịch đang chạy và có thể hiển thị quảng cáo của chiến dịch.
  • Đã tạm dừng. Chiến dịch và các quảng cáo của chiến dịch không chạy vì bạn đã tạm dừng chiến dịch. Bạn có thể tiếp tục chiến dịch bất cứ khi nào bạn muốn chạy quảng cáo của chiến dịch.
  • Đã loại bỏ. Chiến dịch và các quảng cáo của chiến dịch không chạy vì bạn đã xóa vĩnh viễn chiến dịch. Nếu bạn chỉ muốn tắt một chiến dịch, không xóa chiến dịch này. Hãy tạm dừng chiến dịch thay vì xóa.
  • Đã kết thúc. Chiến dịch đã vượt qua ngày kết thúc của chiến dịch, do đó, quảng cáo của chiến dịch không còn chạy. Bạn có thể thay đổi ngày kết thúc bất kỳ lúc nào.
  • Đang chờ xử lý. Chiến dịch có ngày bắt đầu trong tương lai, do đó, các quảng cáo của chiến dịch chưa bắt đầu chạy. Bạn có thể thay đổi ngày bắt đầu bất kỳ lúc nào trước khi đến ngày bắt đầu đó.
  • Bị giới hạn bởi ngân sách. Chiến dịch đang hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo, nhưng không thường xuyên như chiến dịch có thể do bị ràng buộc bởi ngân sách. Bạn có thể di chuột qua bong bóng bên cạnh trạng thái này để xem ngân sách được đề xuất của mình.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ