Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Trạng thái gia đình là gì ?

Trạng thái gia đình là gì ?

Đây là trạng thái được đặt cho tất cả quảng cáo để cho biết quảng cáo và trang web thích hợp cho đối tượng nào. Quảng cáo “an toàn cho gia đình”, “không an toàn cho gia đình” và “người lớn” có những hạn chế khác nhau về thời điểm và vị trí mà quảng cáo có thể xuất hiện.

  • Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google đều xem xét để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi. Khi quảng cáo của bạn được xem xét, quảng cáo sẽ được đặt một trạng thái gia đình tùy thuộc vào nội dung của quảng cáo và trang web.
  • Có 3 trạng thái gia đình: an toàn cho gia đìnhkhông an toàn cho gia đình và người lớn.
  • Trạng thái gia đình được đặt cho quảng cáo của bạn ảnh hưởng đến vị trí mà quảng cáo của bạn có thể hiển thị, kể cả quốc gia quảng cáo có thể xuất hiện. Ví dụ: quảng cáo dành cho người lớn hoàn toàn không được hiển thị ở các quốc gia nhất định và bị giới hạn cho các tìm kiếm được xem là có tính chất “người lớn” ở những nơi quảng cáo được hiển thị. Xem chính sách về trạng thái gia đình để biết thêm chi tiết.
  • Tìm trạng thái phê duyệt của quảng cáo bằng cách xem cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo của trang Chiến dịch. Những quảng cáo an toàn cho gia đình có thể được hiển thị là Được chấp thuận trong khi các trạng thái an toàn cho gia đình khác có nhãn cụ thể hơn là Được chấp thuận (người lớn) và Được chấp thuận (không an toàn cho gia đình).
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ