Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Từ khóa – Quảng cáo google

Từ khóa – Quảng cáo google

Từ hoặc cụm từ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn chọn để giúp xác định thời gian và địa điểm mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.

 • Các từ khóa bạn chọn được sử dụng để hiển thị quảng cáo của bạn cho mọi người. Chọn từ khóa có liên quan, chất lượng cao cho chiến dịch quảng cáo của bạn để giúp bạn chỉ tiếp cận những người quan tâm nhất có nhiều khả năng trở thành khách hàng của bạn.
 • Khi ai đó tìm kiếm trên Google, quảng cáo của bạn có thể đủ điều kiện để xuất hiện dựa trên mức độ tương tự của từ khóa của bạn với cụm từ tìm kiếm của người đó, cũng như loại đối sánh từ khóa của bạn. Từ khóa cũng được sử dụng để so khớp quảng cáo của bạn với trang web trong Mạng Google có liên quan đến từ khóa và quảng cáo của bạn.
 • Danh sách từ khóa tuyệt vời có thể giúp cải thiện hiệu suất quảng cáo của bạn và giúp bạn tránh các mức giá cao hơn. Từ khóa kém cuối cùng có thể làm cho bạn có các mức giá cao hơn và vị trí quảng cáo thấp hơn.
 • Bạn có thể thêm các loại so khớp cho từ khóa của mình để giúp kiểm soát việc quảng cáo của bạn có thể được so khớp với những tìm kiếm nào.

Việc chọn từ khóa có chất lượng cao có thể giúp bạn kết nối với đối tượng phù hợp, vào thời điểm phù hợp. Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn bắt đầu.

Tìm hiểu sâu hơn về cách từ khóa phù hợp có thể giúp bạn tiếp cận đúng người vào đúng thời điểm.

Chọn từ khóa phù hợp

 1. Đảm bảo sử dụng các từ khóa có liên quanChọn các cụm từ mà mọi người sẽ sử dụng để mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đảm bảo các cụm từ đó có liên quan trực tiếp đến chủ đề của quảng cáo và trang đích của quảng cáo. Bạn nên xem xét thêm một vài phương pháp hay nhất khác khi tạo danh sách từ khóa.
 2. Tiếp cận đối tượng phù hợp vào thời điểm phù hợpCông cụ lập kế hoạch từ khóa hỗ trợ bạn chọn những từ khóa có khả năng giúp mọi người dễ dàng tìm thấy bạn hơn khi họ tìm kiếm theo sản phẩm, dịch vụ hoặc vị trí.
 3. Thêm từ khóa phủ địnhBạn có thể giảm chi phí và tránh hiển thị quảng cáo cho đối tượng không phù hợp bằng cách thêm từ khóa phủ định. Ví dụ: việc thêm cụm từ “xe hơi đã qua sử dụng” làm từ khóa phủ định sẽ giúp đảm bảo rằng quảng cáo cho xe hơi đồ chơi của bạn không hiển thị trong bất kỳ lượt tìm kiếm nào chứa cụm từ “xe hơi đã qua sử dụng”.

Cài đặt cho mỗi từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải so khớp chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người để kích hoạt quảng cáo của bạn.

Mỗi từ khóa sử dụng tùy chọn so khớp để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào phải kích hoạt để quảng cáo của bạn hiển thị. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn so khớp cho từ khóa. Nếu bạn không chỉ định tùy chọn so khớp cụ thể, từ khóa được xem là so khớp rộng.

Cài đặt cho mỗi từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải so khớp chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người để kích hoạt quảng cáo của bạn.

Mỗi từ khóa sử dụng tùy chọn so khớp để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào phải kích hoạt để quảng cáo của bạn hiển thị. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn so khớp cho từ khóa. Nếu bạn không chỉ định tùy chọn so khớp cụ thể, từ khóa được xem là so khớp rộng.

Đây là loại từ khóa ngăn một từ hoặc cụm từ nhất định kích hoạt quảng cáo của bạn. Quảng cáo của bạn không được hiển thị với bất cứ ai đang tìm kiếm cụm từ đó. Điều này còn được gọi là đối sánh phủ định.

Ví dụ: khi thêm “miễn phí” làm từ khóa phủ định vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình, bạn yêu cầu Google Ads không hiển thị quảng cáo cho bất kỳ tìm kiếm nào có chứa cụm từ “miễn phí”. Trên Mạng hiển thị, quảng cáo của bạn ít có khả năng xuất hiện trên trang web hơn khi từ khóa phủ định khớp với nội dung trang web.

Trạng thái cho mỗi từ khóa mô tả liệu từ khóa đó có thể kích hoạt quảng cáo chạy vào lúc này hay không.

Đối với mỗi từ khóa, bạn sẽ thấy thông tin về trạng thái hiện tại của từ khóa được liệt kê trong cột “Trạng thái” trên trang Từ khóa. Nếu từ khóa có nhiều trạng thái, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn trạng thái có liên quan nhất trước tiên.

Dưới đây là các trạng thái từ khóa mà bạn có thể thấy:

Trạng thái thừa kế

Từ khóa không kích hoạt quảng cáo bởi vì từ khóa đó nằm trong chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo hiện không hoạt động.

 • Chiến dịch bị tạm dừng hoặc Nhóm quảng cáo bị tạm dừng: Từ khóa nằm trong nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch hiện tại không chạy bởi vì bạn đã tạm dừng nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đó trước đây.
 • Chiến dịch đã bị xóa hoặc Nhóm quảng cáo đã bị xóa: Từ khóa nằm trong nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch hiện tại không chạy bởi vì bạn đã xóa nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đó trước đây.
 • Chiến dịch đang chờ xử lý: Từ khóa nằm trong chiến dịch vẫn chưa bắt đầu chạy bởi vì chưa tới ngày bắt đầu của chiến dịch.
 • Chiến dịch đã kết thúc: Từ khóa nằm trong chiến dịch đã ngừng chạy bởi vì đã qua ngày kết thúc của chiến dịch.
 • Chiến dịch bị tạm ngưng: Từ khóa nằm trong chiến dịch tạm thời bị tạm dừng bởi vì số dư tài khoản trả trước của bạn đã hết.

Trạng thái thủ công

Từ khóa không kích hoạt quảng cáo vì bạn đã thay đổi cài đặt.

 • Bị tạm dừng: Từ khóa không kích hoạt quảng cáo bởi vì bạn đã tạm dừng từ khóa đó trước đây.
 • Đã bị xóa: Từ khóa không kích hoạt quảng cáo bởi vì bạn đã xóa từ khóa đó trước đây.

Trạng thái phê duyệt

Từ khóa đang ở một giai đoạn nhất định trong quá trình phê duyệt khi Google xem xét từ khóa để đảm bảo những từ khóa đó đáp ứng chính sách quảng cáo của chúng tôi.

 • Được chấp thuận: Từ khóa đã được xem xét và đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo.
 • Đủ điều kiện: Từ khóa có thể hiển thị quảng cáo.
 • Đang chờ xem xét: Từ khóa có thể hiển thị quảng cáo trên Google Tìm kiếm, nhưng không thể hiển thị trên các trang web khác. Từ khóa sẽ không thể hiển thị trong các trường hợp này cho đến khi được chấp thuận. Việc xem xét có thể mất tối đa 1 ngày làm việc.
 • Đang xem xét: Từ khóa không kích hoạt quảng cáo và sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi được chấp thuận. Việc xem xét có thể mất tối đa 1 ngày làm việc.
 • Bị từ chối: Từ khóa không thể kích hoạt quảng cáo do vi phạm chính sách Google Ads.

Trạng thái hệ thống

Hiệu suất của từ ​​khóa đang bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác.

 • Khối lượng tìm kiếm thấp: Từ khóa tạm thời bị tạm ngưng bởi vì từ khóa được kết hợp với rất ít lưu lượng truy cập tìm kiếm trên Google, điều này cho thấy từ khóa không có liên quan lắm đến hầu hết tìm kiếm của khách hàng.
 • Hiếm khi được hiển thị do điểm chất lượng thấp: Điểm chất lượng của từ khóa rất thấp và khiến cho quảng cáo của bạn không thể hiển thị thường xuyên.
 • Thấp hơn ước tính giá thầu trang đầu tiên: Từ khóa đang hoạt động và có thể kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện. Tuy nhiên, giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) của từ khóa thấp hơn số tiền có khả năng đặt quảng cáo của bạn trên trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm của Google.
 • Ít trang khớp: Từ khóa tạm thời bị tạm ngưng bởi vì từ khóa khớp với rất ít trang, điều này cho thấy cụm từ này không phổ biến trong nội dung trên Mạng hiển thị.

Công cụ lập kế hoạch từ khóa là công cụ cung cấp ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập để giúp bạn tạo chiến dịch trên Mạng tìm kiếm.

 • Tìm kiếm ý tưởng từ khóa và ý tưởng nhóm quảng cáo dựa trên các cụm từ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, trang web của bạn hoặc danh mục sản phẩm có liên quan đến những gì bạn đang quảng cáo. Bạn cũng có thể nhập hoặc tải lên danh sách từ khóa. Và bạn có thể nhân hai hoặc nhiều danh sách từ khóa để tạo danh sách mới kết hợp các từ khóa của bạn.
 • Nhận thống kê lịch sử, như số lần mọi người đã tìm kiếm một từ khóa hoặc mức độ cạnh tranh của từ khóa đó.
 • Bạn cũng có thể nhận ước tính lưu lượng truy cập, như số lượng nhấp chuột và số lần hiển thị mà từ khóa của bạn có thể nhận được cho một giá thầu và số tiền ngân sách nhất định.

Tính năng nâng cao của Google Ads tự động cập nhật văn bản quảng cáo của bạn để bao gồm một trong các từ khóa của bạn khớp với cụm từ tìm kiếm của khách hàng.

 • Để sử dụng tính năng này trong quảng cáo, bạn chèn một đoạn mã đặc biệt vào văn bản quảng cáo của mình. Sau đó, khi khách hàng sử dụng một trong các từ khóa của bạn trong tìm kiếm của họ, Google Ads sẽ tự động thay thế mã bằng từ khóa đã kích hoạt quảng cáo của bạn.
 • Tính năng này cho phép bạn có một quảng cáo xuất hiện khác cho khách hàng tùy thuộc vào cụm từ tìm kiếm của họ, làm cho quảng cáo của bạn xuất hiện có liên quan và hữu ích hơn.
 • Chèn từ khóa là tính năng nâng cao của Google Ads, do đó, hãy đảm bảo bạn thực hiện theo hướng dẫn một cách cẩn thận.

Các biến thể gần giống cho phép từ khóa so khớp với các cụm từ tìm kiếm tương tự nhưng không giống hệt với từ khóa được nhắm mục tiêu. Các biến thể gần giống sẽ giúp bạn kết nối với những người đang tìm kiếm doanh nghiệp của bạn (dù cách thức tìm kiếm của họ có hơi khác nhau) và bạn không cần phải tạo các danh sách từ khóa đầy đủ để tiếp cận những khách hàng này.

Theo mặc định, tất cả các kiểu so khớp từ khóa đều đủ điều kiện để so khớp với các biến thể gần giống. Bạn không thể chọn không sử dụng.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ