Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Tương tác là gì ?

Tương tác là gì ?

Hành động chính của người dùng được liên kết với một định dạng quảng cáo—lần nhấp và vuốt đối với quảng cáo văn bản và Quảng cáo mua sắm, lượt xem đối với quảng cáo video, cuộc gọi đối với tiện ích cuộc gọi, v.v.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ