Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Tùy chọn phân phối quảng cáo là gì ?

Tùy chọn phân phối quảng cáo là gì ?

Phân phối quảng cáo là tùy chọn cài đặt xác định xem bạn muốn Google sử dụng ngân sách của bạn nhanh đến mức nào trong mỗi ngày: dàn trải suốt cả ngày (bình thường) hay nhanh hơn (nhanh). Tùy chọn cài đặt này ảnh hưởng đến thời điểm quảng cáo của bạn có khả năng hiển thị trong ngày.

Kể từ năm 2019, bạn không thể sử dụng cách phân phối nhanh cho Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch mua sắm hoặc ngân sách chia sẻ nữa. Kể từ tháng 4 năm 2020, bạn sẽ không thể sử dụng cách phân phối ngân sách nhanh cho bất kỳ loại chiến dịch Google Ads nào nữa. 

  • Tùy chọn cài đặt này xác định cách phân bổ ngân sách hằng ngày trung bình trong cả ngày, từ đó xác định tốc độ mà Google sẽ hiển thị quảng cáo của bạn trong mỗi ngày.
  • Đối với mỗi chiến dịch quảng cáo, bạn chọn một trong các tùy chọn phân phối sau cho quảng cáo trong chiến dịch đó:
    • Phân phối bình thường (tùy chọn mặc định) cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn trong cả ngày để đảm bảo rằng bạn không chi tiêu toàn bộ ngân sách vào buổi sáng và khiến quảng cáo của bạn ngừng hiển thị vào thời gian còn lại trong ngày.
    • Phân phối nhanh cố gắng hiển thị quảng cáo nhanh hơn cho đến khi đạt đến ngân sách của bạn. Với tùy chọn này, quảng cáo của bạn có thể ngừng hiển thị sớm trong ngày nếu ngân sách đã cạn.