Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Tỷ lệ nhấp (CTR) là gì ?

Tỷ lệ nhấp (CTR) là gì ?

Tỷ lệ thể hiện tần suất những người thấy quảng cáo của bạn và đã nhấp vào quảng cáo đó. Tỷ lệ nhấp (CTR) có thể được dùng để đánh giá hiệu suất hoạt động của các từ khóa và quảng cáo, cũng như trang thông tin miễn phí về sản phẩm.

  • CTR là số lượt nhấp mà quảng cáo nhận được chia cho số lượt mà quảng cáo hiển thị: số lượt nhấp ÷ số lượt hiển thị = CTR. Ví dụ: nếu bạn đã có 5 lượt nhấp và 100 lượt hiển thị thì CTR của bạn sẽ là 5%.
  • Mỗi quảng cáo, trang thông tin và từ khóa có CTR riêng mà bạn có thể thấy trong tài khoản của mình.
  • CTR cao là chỉ báo tốt rằng người dùng nhận thấy quảng cáo và trang thông tin của bạn hữu ích và phù hợp. CTR cũng đóng góp vào CTR dự kiến của từ khóa – một thành phần của Thứ hạng quảng cáo. Lưu ý: CTR tốt có liên quan đến nội dung bạn đang quảng cáo và trên mạng nào.
  • Bạn có thể dùng CTR để đánh giá những quảng cáo, trang thông tin và từ khóa nào hoạt động tốt và cần được cải thiện. Từ khóa, quảng cáo và trang thông tin của bạn càng có liên quan với nhau và càng có liên quan đến doanh nghiệp của bạn, thì càng có nhiều khả năng người dùng sẽ nhấp vào quảng cáo hoặc trang thông tin của bạn sau khi họ tìm kiếm theo cụm từ khóa của bạn.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ