Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Tỷ lệ nhấp dự kiến là gì ?

Tỷ lệ nhấp dự kiến là gì ?

Trạng thái từ khóa đo lường khả năng quảng cáo của bạn sẽ được nhấp khi được hiển thị cho từ khóa đó, bất kể vị trí của quảng cáo, tiện ích và các định dạng quảng cáo khác có thể ảnh hưởng đến sự nổi bật và khả năng hiển thị của quảng cáo.

Trạng thái này dự đoán xem liệu từ khóa của bạn có nhiều khả năng dẫn đến việc nhấp vào quảng cáo của bạn hay không. Google Ads tính đến hiệu suất từ khóa của bạn trong quá khứ, dựa trên vị trí của quảng cáo. Tỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến mà Google Ads cung cấp cho từ khóa trong tài khoản của bạn là ước tính dựa trên giả định rằng cụm từ tìm kiếm sẽ khớp chính xác từ khóa đó. Tại thời điểm đấu giá (khi cụm từ tìm kiếm của ai đó kích hoạt một trong những quảng cáo của bạn), Google Ads sẽ tính toán CTR dự kiến chính xác hơn dựa trên các cụm từ tìm kiếm, loại thiết bị và các yếu tố khác tại thời điểm đấu.

Có ba trạng thái bạn có thể có: trên trung bình, trung bình hoặc dưới trung bình.

  • Có trạng thái “trung bình” hoặc “trên trung bình” có nghĩa là không có vấn đề gì lớn với tỷ lệ nhấp dự kiến của từ khóa này khi so sánh với tất cả các từ khóa khác trên Google Ads.
  • Trạng thái “dưới trung bình” có nghĩa là bạn có thể muốn xem xét việc thay đổi văn bản quảng cáo để văn bản quảng cáo liên quan chặt chẽ hơn đến các từ khóa hàng đầu của mình.
  • Sử dụng trạng thái này để giúp xác định các từ khóa có thể không đủ liên quan để hoạt động tốt.
  • Tỷ lệ nhấp dự kiến này là dự đoán, vì vậy, tỷ lệ nhấp dự kiến khác với tỷ lệ nhấp thực tế được hiển thị trong cột “CTR” của tài khoản. Không giống như cột “CTR”, trạng thái này xem xét hiệu suất của từ khóa cả trong tài khoản của bạn và trên tất cả các tài khoản của các nhà quảng cáo khác. Trạng thái này cũng được điều chỉnh để loại bỏ ảnh hưởng của vị trí quảng cáo và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự nổi bật và khả năng hiển thị, chẳng hạn như tiện ích.
  • Một từ khóa có thể có Điểm chất lượng cao và tỷ lệ nhấp dự kiến thấp (hoặc ngược lại) bởi vì Google Ads xem xét một số yếu tố chất lượng khác nhau khi xác định Điểm chất lượng. Ngay cả khi Điểm chất lượng tổng thể cao, việc xem xét các yếu tố riêng lẻ có thể giúp bạn xác định các khu vực tiềm năng để cải thiện.
  • Từ khóa bị tạm dừng sẽ giữ lại bất kỳ điểm số nào chúng có trong lần hoạt động sau cùng. Do đó, có thể không hữu ích khi xem xét các điểm số này qua thời gian. Chúng tôi khuyến khích nhà quảng cáo tập trung vào các từ khóa đang hoạt động khi xem xét chỉ số phụ Điểm chất lượng của chúng, vì các điểm số này sẽ được cập nhật liên tục.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ