Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Tỷ lệ phát là gì ?

Tỷ lệ phát là gì ?

Tần suất video quảng cáo của bạn được phát so với tần suất quảng cáo được hiển thị.

  • Tỷ lệ phát là tỷ lệ tính số lần phát mà quảng cáo video của bạn nhận được chia cho số lần hiển thị của quảng cáo video (số lần quảng cáo video của bạn được hiển thị).
  • Sử dụng tỷ lệ phát để đánh giá cam kết của người dùng với hình ảnh mở của bạn (đối với Quảng cáo video nhấp để phát) hoặc hình thu nhỏ video đã chọn của bạn (đối với định dạng Quảng cáo video cụ thể trên YouTube).
  • Nếu quảng cáo của bạn có tỷ lệ phát thấp, hãy thử tạo hình ảnh mở hấp dẫn hơn hoặc hình thu nhỏ video có gọi hành động rõ ràng và hấp dẫn.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ