Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Tỷ lệ – Quảng cáo Google

Tỷ lệ – Quảng cáo Google

Tỷ lệ cho thấy số lượt xem được trả tiền của quảng cáo video trên số lần hiển thị.

Tần suất video quảng cáo của bạn được phát so với tần suất quảng cáo được hiển thị.

Trạng thái từ khóa đo lường khả năng quảng cáo của bạn sẽ được nhấp khi được hiển thị cho từ khóa đó, bất kể vị trí của quảng cáo, tiện ích và các định dạng quảng cáo khác có thể ảnh hưởng đến sự nổi bật và khả năng hiển thị của quảng cáo.

Tỷ lệ thể hiện tần suất những người thấy quảng cáo của bạn và đã nhấp vào quảng cáo đó. Tỷ lệ nhấp (CTR) có thể được dùng để đánh giá hiệu suất hoạt động của các từ khóa và quảng cáo, cũng như trang thông tin miễn phí về sản phẩm.

Số lượt chuyển đổi trung bình cho mỗi lần tương tác với quảng cáo, được hiển thị dưới dạng phần trăm.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ