Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Tỷ lệ xem là gì ?

Tỷ lệ xem là gì ?

Tỷ lệ cho thấy số lượt xem được trả tiền của quảng cáo video trên số lần hiển thị.

Ví dụ: nếu bạn có 5 lượt xem và 1000 lần hiển thị thì tỷ lệ xem của bạn sẽ là 0,5%. Dưới đây là cách tính:CTR calculation

  • Tỷ lệ xem tương tự như tỷ lệ nhấp (CTR), nhưng thay vì đo lường số lần nhấp, tỷ lệ xem đếm số người xem quảng cáo video của bạn sau khi nhìn thấy quảng cáo trên YouTube hoặc Mạng hiển thị.
  • Bạn có thể sử dụng Tỷ lệ xem để theo dõi giá trị chiến dịch video của mình trên YouTube và Mạng hiển thị.