Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Unique Reach là gì ?

Unique Reach là gì ?

Đo lường tổng số người đã thấy quảng cáo. Các chỉ số này không chỉ dựa trên các phép đo lường cookie cơ bản để giúp bạn biết số người đã thấy quảng cáo trên nhiều thiết bị, định dạng, trang web, ứng dụng và mạng.

Ví dụ: nếu có người thấy quảng cáo của bạn trên thiết bị di động, máy tính và máy tính bảng của họ, quảng cáo của bạn sẽ nhận được ba lượt hiển thị nhưng Unique Reach có thể cho biết rằng mỗi lượt hiển thị trong số đó đến từ một người dùng (quảng cáo của bạn tiếp cận một người dùng 3 lần khác nhau).

Các chỉ số phạm vi tiếp cận duy nhất bao gồm:

  • Người dùng duy nhất
  • Số lượt hiển thị trung bình trên mỗi người dùng (tần suất)
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ