Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Ước tính giá thầu đầu trang là gì ?

Ước tính giá thầu đầu trang là gì ?

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của bạn được hiển thị trong số các quảng cáo ở đầu trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.

  • Ước tính này ước lượng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cần thiết để quảng cáo của bạn hiển thị trên đầu trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm khi truy vấn tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện nếu giá thầu không đáp ứng ước tính này, nhưng quảng cáo ít có khả năng xuất hiện trên đầu trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.
  • Ước tính được dựa trên Điểm chất lượng của mỗi từ khóa và cạnh tranh từ các nhà quảng cáo khác. Nếu ước tính giá thầu đầu trang của bạn rất cao, điều đó có thể có nghĩa là Điểm chất lượng của từ khóa kém và có thể được cải thiện.
  • Để xem ước tính giá thầu đầu trang cho các từ khóa của bạn, hãy tìm cột “Giá thầu đầu trang ước tính” trên tab Từ khóa.
  • Ước tính không phải là đảm bảo — thỉnh thoảng, quảng cáo của bạn có thể không xuất hiện trên trang đầu tiên, ngay cả khi bạn đáp ứng ước tính giá thầu đầu trang.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ