Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Ước tính giá thầu trang đầu tiên là gì ?

Ước tính giá thầu trang đầu tiên là gì ?

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của mình được hiển thị ở bất cứ vị trí nào trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.

  • Ước tính này ước lượng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cần thiết để quảng cáo hiển thị ở bất cứ vị trí nào trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm khi truy vấn tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện nếu giá thầu không đáp ứng ước tính này, nhưng quảng cáo ít có khả năng xuất hiện trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.
  • Ước tính được dựa trên Điểm chất lượng của mỗi từ khóa và cạnh tranh từ các nhà quảng cáo khác. Nếu ước tính giá thầu trang đầu tiên của bạn rất cao, điều đó có thể có nghĩa là Điểm chất lượng của từ khóa kém và có thể được cải thiện.
  • Để xem ước tính giá thầu trang đầu tiên cho các từ khóa của bạn, hãy tìm cột “Giá thầu ước tính của trang đầu tiên” trên bảng Từ khóa.
  • Ước tính không phải là đảm bảo — thỉnh thoảng, quảng cáo của bạn có thể không xuất hiện trên trang đầu tiên, ngay cả khi bạn đáp ứng ước tính giá thầu trang đầu tiên.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ