Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » URL cuối cùng là gì?

URL cuối cùng là gì?

Địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người tiếp cận khi nhấp vào quảng cáo.

  • Nếu bạn duy trì các trang đích riêng biệt cho người dùng trên thiết bị di động (như trang AMP), hãy nhập các trang này vào trường URL cuối cùng cho thiết bị di động (trong mục “Tùy chọn URL quảng cáo”)
  • Tên miền của URL cuối cùng cần phải khớp với tên miền của URL hiển thị.
  • URL cuối cùng không được hiển thị trên quảng cáo của bạn (URL được hiển thị là URL hiển thị của bạn).
  • Nếu bạn sử dụng thông tin theo dõi, hãy nhập thông tin này vào trường mẫu theo dõi. Bạn không thể sử dụng tác vụ chuyển hướng giữa nhiều tên miền trong URL cuối cùng của mình.
  • Trường Hậu tố URL cuối cùng cho phép bạn nhập các thông số sẽ được thêm vào cuối URL trang đích của bạn để theo dõi thông tin.
Tag:
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ