Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » URL hiển thị là gì ?

URL hiển thị là gì ?

Địa chỉ trang web xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn, thường có màu xanh lá cây.

  • URL hiển thị cho người dùng ý tưởng về nơi họ sẽ đến sau khi họ nhấp vào quảng cáo. Trang đích bạn xác định với một URL cuối cùng có xu hướng cụ thể hơn. Ví dụ: nếu URL hiển thị là www.example.com, URL cuối cùng có thể là example.com/sweaters.
  • Đối với quảng cáo văn bản mở rộng, URL hiển thị bao gồm miền của URL cuối cùng (và miền phụ, nếu có) và hai trường “Đường dẫn” (không bắt buộc) có tối đa 15 ký tự.
    • Google liên tục thực hiện các thay đổi đối với Google Ads. Do đó, Google có thể cập nhật thành phần miền của URL hiển thị.
  • URL hiển thị có thể xuất hiện trong quảng cáo cùng với tiền tố “www.” bằng chữ thường (ngay cả khi bạn nhập bằng chữ hoa). Nếu URL bắt đầu bằng miền phụ, URL hiển thị có thể bao gồm miền phụ này (ví dụ: support trong support.google.com).

Tag:
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ