Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » URL là gì ?

URL là gì ?

Vị trí của trang web hoặc tệp trên Internet. Một số URL của Google URL bao gồm www.google.com.vnadwords.googleblog.com và http://www.google.com/intl/vi/privacy.

  • Giống như các cao ốc và nhà ở có địa chỉ đường phố, trang web cũng có địa chỉ duy nhất để giúp mọi người tìm ra chúng. Trên Internet, những địa chỉ này được gọi là URL (Bộ định vị tài nguyên đồng nhất).
  • URL của trang web—chẳng hạn như http://support.google.com/google-ads—được tạo thành từ tên miền (ở đây đó là “google”), danh mục miền (“.com”) và đôi khi một số yếu tố khác như miền phụ (“support”) và đường dẫn (“/google-ads”).
  • Đối với mỗi quảng cáo của bạn, bạn chỉ định URL hiển thị được hiển thị cùng với quảng cáo của bạn và URL cuối cùng xác định nơi mọi người được đưa đến khi nhấp vào quảng cáo đó.
  • Để tìm URL của trang web, hãy nhìn vào thanh địa chỉ gần đầu của trình duyệt Internet.
Tag:
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ