Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » URL liên kết giới thiệu là gì ?

URL liên kết giới thiệu là gì ?

Địa chỉ của trang web nơi một người nhấp vào liên kết đã gửi họ đến trang của bạn.

  • Liên kết giới thiệu là trang web gửi khách truy cập vào trang web của bạn bằng liên kết. Nói cách khác, đó là trang web mà một người đã ở trên đó trước khi họ đến trang của bạn.
  • URL liên kết giới thiệu được đăng nhập bởi nhiều chương trình phân tích trang web, kể cả Google Analytics. Bạn có thể theo dõi các URL này để hiểu rõ lưu lượng truy cập web của bạn đến từ đâu.

Tag:
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ