Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » URL – Quảng cáo Google

URL – Quảng cáo Google

Vị trí của trang web hoặc tệp trên Internet. Một số URL của Google URL bao gồm www.google.com.vnadwords.googleblog.com và http://www.google.com/intl/vi/privacy.

 • Giống như các cao ốc và nhà ở có địa chỉ đường phố, trang web cũng có địa chỉ duy nhất để giúp mọi người tìm ra chúng. Trên Internet, những địa chỉ này được gọi là URL (Bộ định vị tài nguyên đồng nhất).
 • URL của trang web—chẳng hạn như http://support.google.com/google-ads—được tạo thành từ tên miền (ở đây đó là “google”), danh mục miền (“.com”) và đôi khi một số yếu tố khác như miền phụ (“support”) và đường dẫn (“/google-ads”).
 • Đối với mỗi quảng cáo của bạn, bạn chỉ định URL hiển thị được hiển thị cùng với quảng cáo của bạn và URL cuối cùng xác định nơi mọi người được đưa đến khi nhấp vào quảng cáo đó.
 • Để tìm URL của trang web, hãy nhìn vào thanh địa chỉ gần đầu của trình duyệt Internet.

Tham số URL là một cách để chuyển thông tin về lượt nhấp thông qua URL của lượt nhấp đó.

Địa chỉ URL của trang trong trang web của bạn mà mọi người tiếp cận khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.

 • Tên miền của URL đích cần phù hợp với tên miền của URL hiển thị.
 • URL đích không hiển thị trên quảng cáo của bạn (URL được hiển thị là URL hiển thị của bạn).
 • URL cuối cùng đang thay thế URL đích là một phần của nâng cấp URL. Hiện tại, bạn có thể chọn sử dụng URL cuối cùng hoặc URL đích làm địa chỉ trang đích của bạn.

Địa chỉ trang web xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn, thường có màu xanh lá cây.

 • URL hiển thị cho người dùng ý tưởng về nơi họ sẽ đến sau khi họ nhấp vào quảng cáo. Trang đích bạn xác định với một URL cuối cùng có xu hướng cụ thể hơn. Ví dụ: nếu URL hiển thị là www.example.com, URL cuối cùng có thể là example.com/sweaters.
 • Đối với quảng cáo văn bản mở rộng, URL hiển thị bao gồm miền của URL cuối cùng (và miền phụ, nếu có) và hai trường “Đường dẫn” (không bắt buộc) có tối đa 15 ký tự.
  • Google liên tục thực hiện các thay đổi đối với Google Ads. Do đó, Google có thể cập nhật thành phần miền của URL hiển thị.
 • URL hiển thị có thể xuất hiện trong quảng cáo cùng với tiền tố “www.” bằng chữ thường (ngay cả khi bạn nhập bằng chữ hoa). Nếu URL bắt đầu bằng miền phụ, URL hiển thị có thể bao gồm miền phụ này (ví dụ: support trong support.google.com).

Địa chỉ của trang web nơi một người nhấp vào liên kết đã gửi họ đến trang của bạn.

 • Liên kết giới thiệu là trang web gửi khách truy cập vào trang web của bạn bằng liên kết. Nói cách khác, đó là trang web mà một người đã ở trên đó trước khi họ đến trang của bạn.
 • URL liên kết giới thiệu được đăng nhập bởi nhiều chương trình phân tích trang web, kể cả Google Analytics. Bạn có thể theo dõi các URL này để hiểu rõ lưu lượng truy cập web của bạn đến từ đâu.

Địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người tiếp cận khi nhấp vào quảng cáo.

 • Nếu bạn duy trì các trang đích riêng biệt cho người dùng trên thiết bị di động (như trang AMP), hãy nhập các trang này vào trường URL cuối cùng cho thiết bị di động (trong mục “Tùy chọn URL quảng cáo”)
 • Tên miền của URL cuối cùng cần phải khớp với tên miền của URL hiển thị.
 • URL cuối cùng không được hiển thị trên quảng cáo của bạn (URL được hiển thị là URL hiển thị của bạn).
 • Nếu bạn sử dụng thông tin theo dõi, hãy nhập thông tin này vào trường mẫu theo dõi. Bạn không thể sử dụng tác vụ chuyển hướng giữa nhiều tên miền trong URL cuối cùng của mình.
 • Trường Hậu tố URL cuối cùng cho phép bạn nhập các thông số sẽ được thêm vào cuối URL trang đích của bạn để theo dõi thông tin.

Tag:
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ