Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Vị trí tự động là gì ?

Vị trí tự động là gì ?

Cụm từ này được dùng trong báo cáo Google Ads để chỉ các trang web, video và ứng dụng trên Mạng Hiển thị, nơi quảng cáo của bạn hiển thị tự động dựa vào phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn đã chọn. Trong khi vị trí được nhắm mục tiêu là các vị trí cụ thể (như trang web, video và ứng dụng) mà bạn nhắm tới để đặt quảng cáo của mình, thì vị trí tự động là các vị trí được hệ thống lựa chọn dựa trên các phương pháp nhắm mục tiêu khác của bạn (như phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khóa hoặc chủ đề).

Dưới đây là cách hoạt động của vị trí tự động

  • Nếu bạn sử dụng loại chiến dịch chỉ chạy trên Mạng Hiển thị và sử dụng một phương pháp nhắm mục tiêu khác với vị trí được nhắm mục tiêu trong các chiến dịch đó, thì quảng cáo của bạn sẽ có cơ hội tự động hiển thị trên các trang web trong Mạng Hiển thị. Những vị trí đó sẽ hiển thị là vị trí tự động trên bảng thống kê trên trang “Vị trí” của Google Ads.
  • Nếu không muốn quảng cáo xuất hiện tại các vị trí tự động, bạn có thể chỉ sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí. Hãy thêm vị trí vào nhóm quảng cáo để quảng cáo chỉ hiển thị trên các trang web mà bạn chọn.

Ví dụ

Nếu bạn đang sử dụng từ khóa để nhắm mục tiêu trong nhóm quảng cáo, chúng tôi sẽ cố gắng đối sánh quảng cáo với các vị trí có liên quan dựa trên danh sách từ khóa của bạn, cùng các yếu tố khác. Ví dụ: nếu một nhóm quảng cáo của bạn có từ khóa liên quan đến giày nam, thì quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó có thể xuất hiện trên các trang web về giày. Các trang web đó sẽ xuất hiện dưới dạng vị trí tự động trong bảng thống kê trên trang “Vị trí” của Google Ads.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ