Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Video ngắn và dài là gì ?

Video ngắn và dài là gì ?

Mô tả độ dài của video trực tuyến. Video ngắn dưới 10 phút và video dài trên 10 phút.

  • Một số định dạng quảng cáo có hiệu quả hơn tùy thuộc vào độ dài của video mà các định dạng quảng cáo đó xuất hiện. Tùy thuộc vào định dạng quảng cáo bạn chọn, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trong video ngắn hoặc video dài hay cả hai.
  • Nếu quảng cáo của bạn chính là video, bạn sẽ có thể xem xét số liệu để xem video của bạn hoạt động như thế nào tại các điểm khác trong thời gian sau khi người xem bắt đầu phát video của bạn.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ